PROJECTES

Proposem solucions i millorem processos per a necessitats que encara no han estat resoltes
AirQuality

SiempreContigo

Plataforma d’acció comunitària per a la salut mental

En desenvolupament

RAADiCal

Activitats assistides per robots a la cura diària i la vida

En desenvolupament

Maper

Acció Social a l’Àmbit Rural

En desenvolupament

DeliveryBot

Automatització del transport de materials amb robots

En desenvolupament

DataMeet

Interconnexió de dades de serveis residencials

En desenvolupament

Robotea

Teràpies amb robots per a nens amb autisme

Projecte finalitzat

AirQuality

AutonoMe

Reconeixement d’emocions

Projecte finalitzat

Misty

Robots a casa per millorar l’autonomia de la gent gran

En desenvolupament

Rehabibotics

Investigar l’ús de robots socials a teràpies

Projecte finalitzat

Follow Me

Solucions per a mobilitat reduïda

Projecte finalitzat

Tens una idea o proposta?

Totes les idees rebudes són molt importants per a l’IRD: els nostres experts hi treballaran i la complementaran per portar-la al Consell Estratègic.

w

Tens una necessitat?

Ja sigui per a tu, per a un familiar o per a un amic, si tens una necessitat per la que t’agradaria trobar una solució, posa’t en contacte amb nosaltres.