ORGANITZACIÓ

Un equip de persones al servei de persones

L’Institut de Robòtica per a la Dependència és una fundació privada i sense ànim de lucre, regida per un Patronat que vetlla pel compliment de la missió de l’entitat.

 

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació. Les seves tasques es recullen als Estatuts de la Fundació. Els patrons no reben cap retribució econòmica ja que són càrrecs gratuïts tal com es recull als estatuts.

PATRONAT

Sr. Antoni Reverter

Antoni Reverter Guimesó

President

Juan Carlos de Mercado Cristóbal

Vocal

Julio Molinario Valls

Vocal

Jordi Cerezuela

Jordi Cerezuela

Vocal

Benigno Moreno

Vocal

Sebas Lorente

Vocal

Frederic Anguera Hostench

Vocal

Joan Antón Matas Arnalot

Tresorer

Jaume Cladellas Rojals

Secretari no patró

EQUIP

Joan Oliver Poyatos

Director

David López Rossell

Director de Màrqueting i de Fons

Meritxell Jiménez

Directora Financiera

Mònica Figuerola

Mònica Figuerola

Directora de vendes

Jordi Valeri

Director de Projectes

Yolanda Macías

Yolanda Macías

Cap de projectes i pedagoga

Sara Dueñas

Enginyera informàtica

Jaume Monasterio

Enginyer de producció

Guillermo Campos

Enginyer informàtic

Òscar Barbera

Enginyer de producció

¿Vols accedir al nostre portal de transparència?