TRANSPARÈNCIA

Compromesos amb el compliment de la normativa vigent en matèria de transparència
l

Carta Fundacional

i

Estatuts

Compliance

Memòria d’activitats 2021

Memòria d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2019

Memòria d’activitats 2018

Memòria d’activitats 2017

Comptes Anuals i Informes d’Auditoria 2021

Comptes Anuals i Informes d’Auditoria 2020

Comptes Anuals i Informes d’Auditoria 2019

Comptes Anuals i Informes d’Auditoria 2018

Comptes Anuals i Informes d’Auditoria 2017

Vols conèixer els nostres col·laboradors?