ELS NOSTRES OBJECTIUS

Utilitzar la tecnologia per tal d’ajudar a les persones dependents

La innovació ha de partir de necessitats reals de les persones dependents, les seves famílies, professionals i entitats del propi sector i des de l’IRD volem donar un impuls perquè aquests actors puguin aprofitar els avantatges i les solucions que la robòtica i la tecnologia actual aporten, contribuint a que aquestes arribin a les persones dependents com a motor del desenvolupament social.

 

Les nostres línies d’actuació i objectius principals:

Promoció

Promoure i impulsar la investigació en el camp de la robòtica aplicada a la dependència al més alt nivell internacional i treballar amb l’objectiu d’ajudar a millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat per mitjà de programes informàtics de suport, automatismes, robots de transport, desplaçament, col·laboratius, socials i altres adaptacions innovadores que aportin valor i facilitin el dia a dia de milers de persones i famílies.

Formació

La formació dels professionals del sector assistencial, mitjançant programes educatius especials amb robots socials, sistemes informàtics de suport a les persones, automatismes i altres, augmentant el valor de les seues aportacions.

Oferir tallers de pràctiques als instituts d’ensenyament, proporcionant robots educatius, socials i de recerca i fomentar projectes de fi de curs amb aplicació social.

Cooperació

Cooperar amb altres institucions per aconseguir el desenvolupament d’aquesta activitat, estimulant la interrelació entre investigadors de l’IRD i altres institucions nacionals i internacionals.

Subscriure, gestionar, executar contractes i convenis de col·laboració amb universitats, centres de recerca, empreses, federacions i qualsevol altre tipus d’institucions i organismes nacionals i internacionals.

Participar directament o en col·laboració, en convocatòries i concursos promoguts per organismes nacionals i internacionals que ajudin a la consecució dels objectius de la Fundació.

w

Difusió

Participar en activitats de difusió del coneixement, actes acadèmics, seminaris, etc., que ajudin a difondre el coneixement de la robòtica i la seva ocupació al sector de la discapacitat i la dependència.

Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals, al camp de la robòtica i gestionar un espai a Sitges per facilitar la realització de tallers, proves i demostracions amb professionals de la indústria, investigadors i usuaris.

Difondre i publicar a mitjans de prestigi, els treballs de caràcter científic i els resultats de les activitats de l’IRD.

¿Vols conèixer la nostra organització?