Aquesta oferta obté la subvenció pública del “Programa Investigo” dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; finançat per la Unió Europea NextGenerationEU a través del Ministeri de Treball i Economia Social.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència busca a una persona interessada a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones dependents a través de la recerca en el camp de les ciències del comportament i l’aplicació dels resultats a la generació de productes innovadors. En particular, la persona haurà d’estar interessada en l’aplicació de la tecnologia per al suport a l’autonomia de les persones i a mitigar els efectes de l’envelliment i les discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i en el funcionament dels sistemes de suport i assistència social a aquestes persones.

La persona s’integrarà en l’equip de l’Institut de Robòtica per a la Dependència participant en projectes de recerca i desenvolupament i projectes d’implantació dels nostres productes i solucions. L’els projectes d’I+D, contribuirà al desenvolupament d’instruments de valoració continuada i automatitzada d’aspectes com la qualitat de vida o la solitud en persones dependents en risc d’exclusió o aïllament social així com a l’avaluació dels impactes les innovacions produeixen en les persones. En els projectes d’implantació, col·laborarà amb l’equip comercial i d’enginyeria de l’IRD i amb les persones i organitzacions usuàries de les nostres solucions en el procés de desplegament de les mateixes per a assegurar el seu èxit.

Competències

● Formació en el camp de la ciències del comportament en general, i en particular en les àrees de coneixement de personalitat, avaluació i tractaments psicològics i de metodologia de les ciències del comportament.

● Capacitat per a dissenyar, planificar i aplicar una recerca científica per a resoldre un problema de recerca.

● Capacitat d’utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades segons el perfil de cerca.

● Capacitat d’utilitzar les diferents tècniques de tractament de les dades.

● Capacitat d’interpretar críticament una recerca científica.

● Coneixement d’escales psicològiques generals (qualitat de vida, test de Barthel, solitud, etc.).

Les línies estratègiques de major interès per a la institució per a la línia de recerca principal són:

● Adaptació d’escales de valoració oficials (qualitat de vida, depressió, solitud, risc de suïcidi…) a qüestionaris autoresposos que generin una alerta de risc que activi una revisió per professionals amb l’escala de valoració oficial.

● Aplicació de machine learning per a millorar la fórmula inicial de càlcul a partir de les respostes als qüestionaris i afegir altres fonts d’informació, com per exemple sensors en la llar.

Aquesta oferta obté la subvenció pública del “Programa Investigo” amb número d’expedient: 2022-C23.I01.P03.S0020-0000043 dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; finançat per la Unió Europea NextGenerationEU a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya.

Si estàs interessat en aquesta oferta, fes clic aquí