L’Institut de Robòtica per la Dependència és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Sitges que realitza innovació i desenvolupament de base tecnològica.

Amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, cerquem incorporar, una persona jove amb titulació d’enginyeria o similar, incloent-hi persones amb discapacitat.

S’incorporà a l’equip de treball de l’Institut de Robòtica per la Dependència, com a col·laborador en els projectes en els quals treballem. 

Requisits:

  • Titulació en enginyeria o similar: estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents.
  • Edat: majors de 16 anys i menors de 30 anys.

En tractar-se d’un contracte de treball subvencionat, aquests requisits s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte, junt amb aquests altres requisits:

  • Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio). 
  • Constar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Requisits).

S’ofereix:

  • Contractacte de pràctiques de 6 mesos.
  • Jornada completa.
  • Remuneració aproximada de 1.500 Euros bruts al mes.

Inscriure’s

Interessats, envieu un CV amb fotografia recent a info@institutorobotica.org abans del 7 de novembre de 2021.

“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

Aquesta és una acció executada en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Compta amb la col·laboració del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.