El Consell Comarcal del Garraf ha posat en marxa, amb la col·laboració d’altres institucions del sector social, un pla estratègic per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i de les persones dependents en tota la comarca.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència és una de les entitats que conforma el nou projecte “Garraf, comarca cuidadora” que coordina el Consell Comarcal del Garraf. Un dels objectius principals del pla és impulsar el futur amb nous lideratges de projectes per al foment de la vida independent de persones de la comarca que es trobin en una situació de dependència.

L’experiència passada de cooperació entre les entitats de la comarca ha propiciat la iniciativa “Garraf, comarca cuidadora” respon al consens que existeix entre les institucions de recerca i desenvolupament humà i coincideixen que aquest pla ha de ser un dels eixos fonamentals de desenvolupament de la comarca del Garraf.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència adquireix un pes important en la posada en marxa de la iniciativa “Garraf, comarca cuidadora”. Amb “Garraf, comarca cuidadora”, la comarca es posiciona com una comarca pionera en les cures i l’atenció a les persones. Aquest és un projecte col·lectiu que reuneix, per primera vegada, administracions, universitats, entitats i agents socials i econòmics i que converteix la cura en un dels eixos centrals del desenvolupament comarcal.

Hem desenvolupat una solució robòtica per als centres sociosanitaris que automatitza funcions, com per exemple el buidatge de les escombraries i els trasllats de la roba o el menjar, cosa que permet en els centres destinar més temps a la cura de les persones. L’IRD treballa actualment en la introducció de la robòtica a la llar, mitjançant petits robots socials, per a aconseguir que les persones puguin allargar la seva estada en el domicili el màxim de temps possible.

La creació d’aquest projecte té en compte les necessitats del territori. La demografia està experimentant un envelliment general de la població, tant al Garraf com en tota Catalunya. A nivell català, actualment les persones de més de 65 anys són el 19% de la població (segons dades de l’Idescat) però es preveu un augment, arribant a representar el 26% en 2040 i el 29,4% en 2070.

A més, quant al sector laboral, l’especialització en envelliment actiu i les cures a la gent gran i les persones dependents és una oportunitat per a una comarca que basa gran part de la seva economia en el sector dels serveis. Per aquesta raó, el projecte vol dotar d’estabilitat el sistema econòmic i aconseguir contractes laborals de més qualitat i menys temporals.

Aquesta xarxa pionera de treball cooperatiu, que situa el Garraf com un territori líder, es va iniciar el 2018 gràcies a la consecució d’uns fons europeus i en l’acord entre el Consell Comarcal del Garraf i els sis ajuntaments de la comarca: Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella. El projecte neix amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones dependents, a pesar que el pla preveu créixer en els pròxims anys i enfocar-se en el benestar i les cures a la societat en general.

L’actual pla es posa en marxa gràcies a l’experiència passada de gestió i coordinació, conjuntament amb els ajuntaments del Garraf, diversos projectes vinculats a l’envelliment actiu i les persones dependents, entre ells, els anomenats Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), centrats en el desenvolupament de tecnologies per a millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents.

Aquesta fórmula de cooperació ha demostrat no sols ser eficaç, sinó, fins i tot, ser capaç de convertir-se en motor d’idees i d’accions. Per aquest motiu, existeix la voluntat conjunta d’anar més enllà i posar en marxa nous projectes vinculats a cura de les persones. Per a poder dur-los a terme, el Consell Comarcal del Garraf gestionarà la demanda de fons europeus i altres administracions nacionals i estatals.

Aquest projecte estratègic es prepara per a obtenir finançament del Fons Next Generation de la Unió Europea. Es tracta d’un pla de recuperació a Europa, que té per objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per a impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Aquest fons suposa una gran oportunitat per a poder dur a terme els projectes resultants del pla estratègic.

El projecte “Garraf, comarca cuidadora” compta amb uns col·laboradors de prestigi i de reconeguda solvència en tot l’àmbit d’actuació, com són la Fundació Ave Maria; la Fundació TU-i-NOS; la Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú); el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf; i l’agència d’innovació Neàpolis i està obert per a sumar a totes les entitats que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones.