El projecte es duu a terme en col·laboració amb l’Institut Pere Mata i la Universitat Rovira Virgili.

La Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030 ha finançat SiempreContigo en el marc de la convocatòria de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència ha començat el desenvolupament de SiempreContigo, una plataforma d’acció comunitària per al benestar emocional. Mitjançant l’especialització de NeverAlone en salut mental, el projecte explorarà la creació d’un nou model d’atenció social mitjançant una acció conjunta i coordinada amb persones amb trastorn mental, per a prevenir, avaluar i actuar proactivament en la millora de la seva qualitat de vida, oferint els suports necessaris a cada moment i durant tot el cicle vital.

La depressió és un dels trastorns més comuns, que afecta una de cada sis dones a Europa, i s’estima que, en els pròxims anys, serà la malaltia més comuna en el món desenvolupat i la segona causa de discapacitat. S’espera que una de cada quatre persones sofrirà algun tipus de trastorn mental almenys una vegada en la seva vida. A la Unió Europea, es produeixen cada any uns 59.000 suïcidis, el 90 per cent dels quals es poden atribuir a un trastorn mental, els grups vulnerables i marginats.

L’Institut de Robòtica ha signat un conveni per a dur a terme el projecte al costat de dues institucions de prestigi. D’una banda, l’Institut Pere Mata, amb el Dr. Francesc Javier Arrufat al capdavant, és un operador de serveis de salut mental que gestiona tota la xarxa de la província de Tarragona. SiempreContigo comptarà amb la seva col·laboració per a posar a la disposició del projecte un equip de professionals referents per a la definició dels requeriments funcionals i per a la realització de la prova pilot. D’altra banda, la Universitat Rovira Virgili, una entitat educativa d’excel·lència al nostre país en matèria d’Intel·ligència Artificial. La seva especialització en IA és imprescindible per a poder introduir un element clau en SiempreContigo per a la futura gestió automatitzada de grans nombres de persones dependents beneficiàries.

Aquest projecte ha estat seleccionat per la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030 en el marc de les subvencions concedides per concurrència competitiva per a la realització d’activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya, corresponent a l’any 2021.