L’Institut de Robòtica per a la Dependència acull dos estudiants de doctorat del prestigiós Indian Institute of Information Technology Allahabad

El passat mes de novembre del 2021, dos estudiants d’un dels centres universitaris tecnològics líders, l’III IT-Allahabad (Indian Institute of Information Technology Allahabad), s’han incorporat a l’equip de l’IRD. Durant un any, han fixat la seva residència a Sitges on col·laboren amb els projectes de l’Institut mentre investiguen per obtenir un doctorat, gràcies al conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.

Benigno Moreno Vidales, neurocientífic de la Universitat de Barcelona, i pertanyent al Patronat de l’Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD), dirigeix la investigació d’aquests dos doctorands, amb l’objectiu d’aconseguir dos productes per a l’institut, alhora que la tesi dels dos postgraus del doctorat.

La nostra institució els ha proporcionat allotjament i un marc de treball que contribueixi a la recerca que els apropi a obtenir el títol de doctors. Actualment, els estudiants Aditya i Gaurav centren la seva investigació al Machine Learning, un mètode d’anàlisi de dades, amb l’objectiu d’obtenir una valoració de la qualitat de vida de persones dependents, en el marc del projecte Never Alone.

Una altra part de la seva investigació versarà sobre la millora i actualització d’anteriors estudis de l’IRD sobre algoritmes per a la detecció de l’estat emocional de persones, a través de senyals fisiològics com la conductivitat de la pell, el ritme cardíac o l’activitat cerebral. Un primer objectiu és la incorporació del reconeixement emocional a Armoni, una estació per a l’estimulació, l’avaluació cognitiva i el seguiment de persones amb discapacitat intel·lectual amb activitats personalitzables.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència ja ha rebut en anteriors ocasions estudiants de doctorat, una línia de treball a la qual donarà continuïtat com a part del full de ruta d’atracció de talent, col·laboració institucional i difusió de coneixement. Actualment i en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’estan adequant noves instal·lacions a l’edifici de Can Pau Roig, que inclouen apartaments i espais de convivència per a la recepció i estada de talent internacional, i queden integrats a l’estructura de l’Institut de Robòtica per a la Dependència.

La nostra més calorosa benvinguda a Aditya i Gaurav.