El nou projecte tecnològic de l’entitat per al desenvolupament d’aplicacions i funcionalitats compta amb la renovada confiança de la Ramon Molinas Foundation.

El Robot Temi és el protagonista del nou projecte de l’IRD per al sector sociosanitari, un robot social dissenyat per a interactuar amb les persones. Té la capacitat de navegar autònomament en espais interiors, utilitzant els seus propis sensors, i pot conviure amb les persones en tenir la capacitat d’evitar obstacles.

El projecte serà possible gràcies al suport econòmic de la Ramon Molinas Foundation (RMF), que fa possible el desenvolupament i creació de noves aplicacions per a posar en servei a robots socials en entorns residencials. La RMF té com a finalitat la promoció i el mecenatge de la ciència i de les activitats assistencials de tota mena.

El robot col·laboratiu Temi, creat per l’empresa robòtica homònima, és un autòmat concebut per a revolucionar les tasques domèstiques a causa de les altes prestacions de les quals disposa. Amb un metre d’altura i un pes de 13 quilos, el robot destaca pel seu elevat nivell d’intel·ligència integrat en el seu programari.

La interacció del Robot Temi amb les persones pot ser verbal o a través de la pantalla tàctil. La col·laboració permetrà la creació d’aplicacions perquè el robot pugui donar servei, primerament, en residències de gent gran, realitzant funcions tant d’assistència als residents com de suport als treballadors. En segon lloc, els continus desenvolupaments del robot podran tenir aplicació en l’atenció domiciliària a persones dependents, així com ser la base per a altres plataformes tecnològiques.

El desenvolupament d’aplicacions digitals en el Robot Temi crearà noves funcionalitats que faran possible la interacció dels usuaris amb el robot per a facilitar funcions d’assistència als residents, com la comunicació amb els familiars mitjançant videoconferència, informació i entreteniment o, acompanyament i guia del resident a diferents estances de la residència.

Paral·lelament, aquest projecte ajudarà en les labors dels treballadors, com la realització dels registres diaris dels residents o el suport a les activitats grupals organitzades pel centre mitjançant vídeos i permetent al treballador una atenció més individualitzada.

La col·laboració entre l’Institut de Robòtica per a la Dependència i la Ramon Molinas Foundation pot solucionar problemes que existeixen de manera activa en els centres. Les aplicacions d’assistència directa amb els residents són una eina clau que millora substancialment el dia a dia, gràcies a la comunicació interactiva amb altres persones o mitjançant un entreteniment que estimuli cognitivament als usuaris.