S3i

Sistema de Gestió i Informació, Integral i Intuïtiu per a residències i entitats tutelars

El S3i és un programari o programa que gestiona en temps real tota la informació al voltant del resident, permetent l’explotació instantània de dades per a una ràpida presa de decisions. Generant si cal, alarmes i avisos als professionals i les famílies, mantenint tot el personal implicat amb un alt nivell de preparació i motivació.

Compte amb una versió per a entitats tutelars i els seus professionals, amb estricte compliment de la LOPD, gestiona la comptabilitat analítica, facilitant l’arxiu digital de tiquets i factures de cada usuari i el control de les visites realitzades.

S3i - Proyectos - Instituto de Robótica para la Dependencia

Els destinataris principals d’aquest programari són els usuaris residents, els seus familiars i els seus tutors. Professionals i tècnics de residències i professionals externs.

El S3i es compon de 4 grans àrees: la biblioteca, el correu intern, l’àrea de registre i explotació de dades i l’agenda.

Característiques principals

És una solució potent per a l’explotació de dades i l’obtenció automatitzada d’informes de gestió.

Centralitza el coneixement del centre i l’usuari en un únic punt.

És configurable per a qualsevol tipus dincidència i alarmes.

Usabilitat: iconografia intuïtiva a tota l’aplicació.

Solució segura certificada. Dissenyada per a terminals tàctils, PCs i mòbils.

S3i porta diversos anys en funcionament i evolució en diverses residències i entitats tutelars amb excel·lents resultats. Ha reduït el temps de gestió, eliminant l’ús del paper, millorant la qualitat de servei, millorant la comunicació interna, facilitant l’elaboració de valuosos informes i estadístiques tant per als professionals com per a les famílies.

Satisfacció garantida

Entitats més ben gestionades:

Fundació Ave Maria

Amb la col·laboració de:

Fundació Ave Maria